was successfully added to your cart.

Smalnäbbad simsnäppa på besök

By 9 oktober, 2020 Naturum

En smalnäbbad simsnäppa har besökt Getteröns naturreservatet igår och idag. Igår låg den långt ut, men dagens västvindar förde den närmare naturum. Den hittades vid lunchtid bland den vattendränkta strandängens kotula (gula växten).
Simsnäppan häckar bl. a. i Norrland, i vattensamlingar och blöta myrar. Den är en liten vadare som hela tiden är i rörelse. Flyttar gör den vanligtvis slutet av juli-aug eller början av september. Just den här juvenila individen är väldigt sen. Övervintringsområdet är nere i Arabiska havet.

/ Linnea

Naturum Getterön

Author Naturum Getterön

More posts by Naturum Getterön