was successfully added to your cart.
 

Skolprogram

Vår naturvägledare erbjuder gratis guidningar med naturtema för skolor alla veckodagar. Är ni nyfikna på vart och varför fåglar flyttar och hur de hittar? Varför finns det så många olika fåglar vid Getterön under alla årstider? Vill ni lära er att använda kikare och skåda fåglar? Vad finns det för naturtyper i Halland och hur har landskapet förändrat sig med människans inflytande? Vad finns det för slags småkryp? Vad finns det för växter? Få svar på de här frågorna med hjälp av vår naturvägledare. Kom gärna hit under flera olika årstider. Om ni har egna förslag på teman är vi öppna för förslag. Boka in en klass, ta med kläder efter väder och egen fika och kom ut till oss. Välkommen!

Exempel på hur ett besök vid naturum Getterön kan passa in i läroplanen lgr11:

 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö
 • Allemansrättens grunder
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Fågelguidning
Det finns en mängd olika fåglar i Getteröns naturreservat. På vår och höst är det många flyttfåglar som rastar i reservatet, på sommaren är det många häckande fåglar och andra kommer till Getterön för att övervintra här,  exempelvis havsörnarna. Varför är Getterön så populär bland fåglarna? Finns det olika anledningar under de olika årstiderna för att våtmarken vid Getterön är en bra plats för fåglar? Var är fåglarnas plats i näringskedjan? I en fågelguidning ingår alltid en kikarskola som en introduktion innan fågelskådningen tar vid.

Period: hela året
Programmets längd: 1 timme
Målgrupp: årskurs 1 – universitet
Gruppstorlek (max): 15 elever
Övrig information: Kläder efter väder, eleverna får gärna ta med egna kikare

Basutställningen
Inne på naturum Getterön finns en permanent utställning. Den lämpar sig väldigt bra för att lära eleverna om de olika naturtyper vi har i Halland samt vilka fåglar som finns där och hur de har anpassat sig till olika områden och föda. Till den här utställningen finns frågeformulär som fungerar utmärkt att göra på egen hand. Det går även bra att kombinera denna programpunkt med en guidning utomhus.

Period: hela året
Programmets längd: ca 30 – 60 min
Målgrupp: årskurs 4 – gymnasiet
Gruppstorlek (max): 20 elever

IMG_74991

 

Nyfiken på småkryp?
Visste du att svartvita flugsnapparen äter cirka femton tusen insekter per sommar? Följ med på småkrypsvandring i Getteröns fågelreservat! Här får du träffa många av de småkryp som annars gömmer sig under löven på marken. Krypen är viktiga, dels för att de är mat för våra fåglar men även för att de tillhör naturens städpatrull. De äter rester av döda växter och djur och hjälper till att förvandla dessa till ny näring för växterna. Naturen kryllar av småkryp, men alla är inte insekter! Vad skiljer en insekt, en spindel och en gråsugga åt? För att artbestämma småkryp måste man först räkna antalet ben, sex eller åtta stycken? Här får du möjligheten att använda förnasåll och stereolupp.

Period: hela året
Programmets längd: 1-2 timmar
Målgrupp: årskurs 3 – gymnasiet
Gruppstorlek (max): 15 elever
Övrig information: Kläder efter väder

 

Här och nu i reservatet
Hur många fågelarter kan vi hitta från panoramafönstret på en dryg halvtimme? Det finns alltid något att titta på. Kom hit och följ årstidernas växlingar genom att titta på fågellivet. Låna kikare och en krysslista som du kan fylla i direkt, så hjälps vi åt att hitta fåglarna. Vi börjar guidningen med en kortare introduktion i utställningen om vilka fåglar som brukar uppträda på reservatet.

Period: hela året
Programmets längd: ca 30 minuter
Målgrupp: årskurs 4 – gymnasiet
Gruppstorlek (max): 15 elever
Övrigt information: Kikare finns att låna på naturum

 

Kvitter, ho och hack
Nu är fåglarnas vårkonsert i full gång utanför naturum. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Följ med vår naturvägledare ut i vårnaturen och lär dig mer fåglarnas olika läten. Vi provar även på att trumma som hackspettarna, hoa som ugglorna och lär oss fågelramsor som hjälper dig att känna igen de olika fågelmelodierna.

Period: april-juni
Programmets längd: 1 timme
Målgrupp: årskurs 5-9
Gruppstorlek (max): 20 elever
Övrigt att tänka på: kläder efter väder

 

Örnspaning
Under vintern rör sig många havsörnar i Getteröns naturreservat för att leta efter mat. Havsörnen är vår största rovfågel och en mäktig syn när den svävar över reservatet. Följ med på örnspaning med vår naturvägledare. Det finns även möjlighet att se andra spännande vintergäster såsom kungsfiskare, smådopping, salskrake, sångsvan och skäggmes. Guidningen anpassas efter deltagarnas intresse och kunskapsnivå.

Period: november-februari
Programmets längd: 1 timme
Målgrupp: årskurs 1 – universitet
Gruppstorlek (max): 15 elever
Övrig information: kläder efter väder

 

Skäggmesar i vassen
I Getteröns naturreservat finns ett stort vassområde. En karaktärsart är för området skäggmesen, och det är också den som är vårt mål idag. Skäggmesen som dök upp i Sverige först på 1960-talet är en livlig och häftig fågel som känns exotisk på våra breddgrader med sin långa stjärt, den kanelbruna kroppen och hanens blåa huvud med svart mustaschteckning. Dessutom har den ett för arten omisskännligt plingande läte: ”Pling, plong, pling” som ljuder inifrån vassen. Självklart kommer vi även att titta på andra fåglar som dyker upp vår väg.

Period: hela året 
Programmets längd: 30 minuter
Målgrupp: årskurs 4 – gymnasiet
Gruppstorlek (max): 15 elever
Övrig information: kläder efter väder

 

Vinterfåglar inpå knuten

De flesta fåglar som häckar i vårt land lämnar oss under vintern. Men en liten del stannar kvar här hela vintern. Många av dem söker sig till vårt fågelbord. Kom på en vinterfågelguidning där vi tittar på fågelgästerna vid fågelbordet. Här får man lära sig varför vissa fåglar stannar under vintern och varför andra måste flytta. Vilken mat föredrar fåglarna? Hur beter de sig vid fågelbordet? Naturum uppmuntrar skolor att delta i den årliga fågelräkningen. Sista helgen i januari genomförs som vanligt den årliga fågelräkningen vid fågelbord runt om i Sverige. Det är ett evenemang som arrangeras av Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. Skolor är varmt välkomna att delta genom att räkna fåglar vid en fågelmatning på eller i närheten av skolan.

Period: november – februari
Programmets längd: 30 minuter – 1 timme
Målgrupp: förskola och årskurs 1 – 6
Gruppstorlek (max): 15 elever
Övrigt att tänka på: kläder efter väder

 

Fågelskola
Skåda fåglar! Hur listar man egentligen ut vilken fågel som man har fått syn på? Med fågelskolan kan man lära sig mer om fåglar. Följ med vår naturvägledare ut på en guidning i reservatet. För att göra det lättare delar vi in fåglarna i grupper och tittar på deras olika kännetecken. Fågelgrupperna är:

 • Gäss och svanar
 • Änder
 • Rovfåglar
 • Vadarfåglar
 • Måsar och tärnor
 • Tättingar

Man kan välja att gå igenom en eller flera grupper under guidningen.

Period: hela året
Programmets längd:
1 timme
Målgrupp:
årskurs 1 – universitet
Gruppstorlek (max):
15 elever
Övrig information:
kläder efter väder, eleverna får gärna ha med egna kikare