was successfully added to your cart.

Hela programmet

Vid frågor kontakta oss under info@naturumgetteron.se eller ring 0340-87510.
Ingen anmälan och fri entré om inget annat anges.

Lördagar kl 9.00-10.00
Fågelmorgon
Vill du lära dig mer om fåglar? Följ med oss ut och bekanta dig med det unika fågellivet i Getteröns naturreservat. Guidningen anpassas efter besökarnas intresse och kunskapsnivå. Låna kikare och följ med ut i fåglarnas rike. Välkomna!

Söndagar 14.30-15.00
Här och nu i reservatet
Hur många fågelarter kan vi hitta från panoramafönstret på en dryg halvtimme? Det finns alltid något att titta på. Kom hit och följ årstidernas växlingar genom att titta på fågellivet. Låna kikare och en krysslista som du kan fylla i direkt, så hjälps vi åt att hitta fåglarna. Vi börjar guidningen med en kortare introduktion i utställningen om vilka fåglar som brukar uppträda på reservatet. Samma guidning ges samma tid alla söndagar. Fri entré. Ingen föranmälan.

Alla dagar
Skattjakt
Ge dig ut på en spännande skattjakt i naturen. I naturums närområde finns en skatt gömd. Genom att svara rätt på frågorna kommer du vidare och slutligen till skatten som ligger gömd. Svara på frågorna och hitta fram till skatten samtidigt som du lär dig mer om djur och natur. Skattjakten pågår under hela året. Gillar du skattjakt? Då kan du komma tillbaka och delta i skattjakten flera gånger. Vi byter ut frågor, ledtrådar och skattgömma i månadsskiftet, varje månad. Ingen föranmälan. Fri entré.

Alla öppetdagar
Uteaktiviteter
Vi erbjuder många självgående utomhusaktiviteter för hela familjen. Gå gärna vår tipspromenad och lära dig mer om i fåglarna spännande värld eller gå vår skalbaggssafari i trädgården, där skalbaggar finns gömda och du lär dig hur de ser ut. Du kan också delta i vår naturbingo, där ni kan tävla om vem i familjen som får
bingo först. Utmana dig själv och familjen. Instruktioner och blanketter finns inne på naturum. Ingen föranmälan. Fri entré.

Alla öppetdagar
Naturvägledning
Det finns alltid någon spännande fågel att titta på i Getteröns naturreservat. Från naturum får du en fin utblick över reservatet och här kan du från första parkett följa fågellivet. Inne på naturum kan du
få hjälp av vår naturvägledare att hitta och känna igen de olika fågelarterna. Vår naturvägledare finns på plats under våra öppettider för att svara på dina fågelfrågor och berätta om fågellivet i
reservatet. Drop-in. Fri entré.

Alla dagar 10.00-16.00
Myllrande sandmarker
I sandmark finns en stor artrikedom med många sällsynta och spännande arter. Markernas blommande växter ger mångder av nektar, pollen och frön, som utyttjas som mat av insetker och småkryp. Den varma, lättgrävda sanden passar bra för insekterna att bygga sina bon i. Insekterna blir sedan föda för sandlvande djur som sandödla och fältpiplärka. Idag växer sandmarkerna igen och det finns färre öppna sandmarker kvar. Många växt- och djurarter har trängts undan till de små ytor där öppen sandmarker fortfarande finns kvar. Arbete pågår med att rädda de sandiga markerna så att de återigen får ett myllrande växt- och djurliv. Genom restaureringar har livsmiljöerna för sandmarkernas arter återskapats och förbättras. Sällsynta arter har börjat öka i antal igen och försvunna arter har fått en möjighet att komma tillbaka. Utställningen pågår fram till 30/8. Fri entré.

Lördag 4 juli kl 12.00-15.00 vid Haverdal, Halmstad
Vad finner jag på en strand?
Möt oss på stranden och följ med på en upptäcktsfärd utmed strandkanten. Man finner djur och växter som havet sköljer upp på stranden. Vi letar strandfynd och lär oss vad det är vi hittar. Vi har håvar och vattenkikare med oss. Guide Moa Pettersson tel 070- 9236676. Möt oss vid badstranden vid Haverdal. Vi finns på stranden utanför parkeringen längs ned på Tore Gudmarssons väg. Drop-in.
Ingen föranmälan. Fri entré. Aktiviteten är väderberoende och vid regn och kraftig blåst är visningen inställd, vilket annonseras på naturums hemsida/Facebooksida.

Söndag 5 juli kl 12.00-15.00 vid Vilshärad, Halmstad
Vad finner jag på en strand?
Möt oss på stranden och följ med på en upptäcktsfärd utmed strandkanten. Man finner djur och växter som havet sköljer upp på stranden. Vi letar strandfynd och lär oss vad det är vi hittar. Vi har håvar och vattenkikare med oss. Guide Moa Pettersson tel 070- 9236676. Möt oss vid badstranden vid Haverdal. Samling på den stora parkeringen intill Strandgården i Vilshärad. Drop-in.
Ingen föranmälan. Fri entré. Aktiviteten är väderberoende och vid regn och kraftig blåst är visningen inställd, vilket annonseras på naturums hemsida/Facebooksida.

Fredag 10 juli kl 14.00-15.00
Fågelskola: Vadarfåglar
Skåda fåglar under sommarlovet! Hur listar man egentligen ut vilken fågel som man har fått syn på? Med fågelskolan kan man lära sig mer om fåglar. Följ med vår naturvägledare ut på en guidning för hela familjen.
Vadarfåglar har långa ben och många har lång näbb, men kan vara svåra att skilja på. Vi tittar på de vanligaste vadarna i reservatet och lär oss hur man skiljer på de olika arterna. Man kan välja om man vill delta i alla delar av fågelskolan eller endast någon enstaka gång. Kikare finns att låna. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 12 juli kl 13.00-14.30
Humlesafari
Följ med på humlesafari! Våra lurviga vänner humlorna tillhör några av de viktigaste av naturens pollinatörer. På denna exkursion får du lära dig att känna igen flera av arterna och får lära dig hur humlans år ser ut. Vi fångar in humlor och tittar närmare på deras fina detaljer. Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om humlor. Ingen föranmälan. Fri entré.

Fredag 17 juli kl 14.00-15.00
Fågelskola: Måsar och tärnor
Skåda fåglar under sommarlovet! Med fågelskolan kan man lära sig mer om fåglar. Följ med vår naturvägledare ut på en guidning för hela familjen. Måsar och tärnor kallas i vardagsspråk för vitfåglar och kan vara svåra att skilja åt vid första anblick. Men det finns knep, som gör att man kan känna igen de vanligaste vitfåglarna i reservatet. Man kan välja om man vill delta i alla delar av fågelskolan eller endast någon enstaka gång. Kikare finns att låna. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 19 juli kl 13.00-14.30
Fjärilsvandring
Under sommarhalvåret flyger ett drygt 100-tal dagfjärilsarter i vårt land. Med sin intensiva färgrikedom sprider de stor glädje. Men vad heter de och var hittar man dem? Vi skådar högsommarens dagfjärilsarter, guldvingar, blåvingar, praktfjärilar, vitfjärilar och kaxiga små smygare. Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om fjärilar. Ingen föranmälan. Fri entré.

Fredag 24 juli kl 14.00-15.00
Fågelskola: Tättingar
Skåda fåglar under sommarlovet! Hur listar man egentligen ut vilken fågel som man har fått syn på? Med fågelskolan kan man lära sig mer om fåglar. Följ med vår naturvägledare ut på en guidning för hela familjen. Vi ger oss på den svåraste fågelgruppen, småfåglarna eller tättingarna. Ofta hör man tättingarna, men de kan vara svåra att upptäcka då de lever i vegetation. Man kan välja om man vill delta i alla delar av fågelskolan eller endast någon enstaka gång. Kikare finns att låna. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 26 juli kl 13.00-14.30
Liv i vatten
Vad är det som döljer sig under ytan? Här finns krabater som simmar på rygg och andra som simmar på mage. Andra sticker upp en snabel från baken för att andas luft ovanför ytan. Vi undersöker vattenprover
från naturreservatet och tittar på buksimmare, tångmärlor, fjädermygglarver och andra spännande vattendjur i stereolupp. Drop-in. Ingen föranmälan. Fri entré.

Lördag 1 augusti kl 12.00-15.00 vid Hagöns camping, Halmstad
Vad finner jag på en strand?
Möt oss på stranden och följ med på en upptäcktsfärd utmed strandkanten. Man finner djur och växter som havet sköljer upp på stranden. Vi letar strandfynd och lär oss vad det är vi hittar. Vi har håvar och vattenkikare med oss. Guide Moa Pettersson tel 070-9236676. Möt oss vid badstranden nedanför Hagöns camping i Halmstad. Drop-in. Ingen föranmälan. Fri entré. Aktiviteten är väderberoende och vid regn och kraftig blåst är visningen inställd, vilket annonseras på naturums hemsida/Facebooksida.

Söndag 23 augusti kl 8.00-12.00
Ringmärkningsvisning
Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss svaren. Under dagen får vi följa ringmärkarnas spännande arbete och delta i workshopen Ringmärk en fågel, där du får prova på hur det är att vara ringmärkare. Vi erbjuder en ringmärkningsvisning mellan kl 8-10 vid fågelstationen. Efter visningen kl 10-12 kan ni delta i workshopen Ringmärk en fågel inne på naturum. Vi samlas vid fågelstationen intill naturum. Ingen föranmälan. Fri entré. I samarbete med Getteröns fågelstation. Ringmärkningen är
väderberoende och vid regn är visningen inställd.