N A T U R U M

_DSC0317-47417

Linda Nyberg
Naturumföreståndare
Mobil: 010-224 32 32
linda.nyberg@lansstyrelsen.se

_DSC0317-47412

Linnea Henriksson
Naturvägledare
Mobil: 010 – 224 32 58
linnea.henriksson@lansstyrelsen.se

_DSC0317-4741

Pontus Dejenfelt
Naturvägledare
Tel: 0340-875 10
info@naturumgetteron.se

_DSC0317-474114

Christoffer Gullander
Naturvägledare
Tel: 0340-875 10
info@naturumgetteron.se

G E T T E R Ö B U T I K E N

_DSC0317-474113

Mikael Nord
Butiksföreståndare/kikarexpert
Tel: 0340-875 10
info@getteron.com

Johan Spiik
Butiksföreståndare/kikarexpert
Tel: 0340-875 10
info@getteron.com