was successfully added to your cart.

Läge för vadare

By 9 augusti, 2020 Naturum

I augusti är det mycket som börjar röra på sig i fågelväg. Utmed strandrevlar, strandängar och kuster kan man t ex kika efter de olika arktiska vadare som rastar för att vila och äta upp sig. Dessa är på väg från sina häckningsområden i fjällen och sibiriska tundran till övervintringsområden i Väst- och Sydeuropa samt Afrika. Av dessa kan man på Getterön nu se gluttsnäppa, myrspov, brushane, kustsnäppa och ljungpipare till att börja med.

Med vänlig hälsning

Pontus, naturvägledare

 

Gluttsnäppa. Foto: undertecknad