was successfully added to your cart.

Humlan med längst tunga

By 21 november, 2021 Naturum

Idag höll Frida Nettelbladt ett föredrag om humlor – insektsvärldens pandor. Stormhattshumlan på bilden är en av 38 arter i Sverige. Den har längst tunga av alla humlor.

Foto: Frida Nettelbladt

Allt gott,
Christopher