was successfully added to your cart.

Vilken fågel?

By 19 augusti, 2019 Naturum

Det kommer en hel del frågor kring vilken fågelart det här är (se bild) som ofta spatserar vid eller simmar i kanalen utanför naturum. Det här är en ung rörhöna som är född i år. Den är gråbrun i dräkten med en ljus strupe och haka. En ljus linje löper också längs sidan på kroppen.
De gamla fåglarna har en röd bläs, röd näbb med gul spets, gröna ben och en svartblå dräkt med en vit linje längs kroppssidan.

Foto genom tubkikare: undertecknad

Allt gott,
Naturvägledare Christopher