was successfully added to your cart.

Vandrande ängstrollslända på Getterön

By 29 juni, 2019 Naturum

Idag kom Trollsländeföreningen förbi naturum. De har sommarläger och hade gjort atlasinventeringar i trakten. De kunde glädjande berätta att de hittat en hanne av vandrande ängstrollslända ute på Getterön i en liten trädgårdsdamm. Första fyndet för Getterön!

Den vandrande ängstrollsländan har blivit vanligare med åren, första gången den observerades i Sverige var på Ottenby, Öland 1997. Det är alltså en ganska ny trollsändeart i vårt land.

Som namnet antyder vandrar den. Den är känd att flyga långt och dyker upp från ingenstans. Den flyger tidigast av trollsländearterna.