was successfully added to your cart.

Tranorna kommer

By 27 september, 2020 Naturum

Tranorna dansar och hoppar runt vid Himleåns mynning på reservatet. Idag har sydflygande flockar med tranor setts på flera platser i Halland. Det är häftigt att se dem och höra deras rop. Ett läte man förknippar både med våren och hösten.

Allt gott,
Christopher