was successfully added to your cart.

Till minne av Gunnar Pettersson 1947-2017

By 27 november, 2017 Naturum

Gunnar Pettersson
1947–2017

Det är smärtsamt att berätta att Varbergs-profilen, fågelskådaren och konstnären Gunnar Pettersson lämnat oss. Han avled i sitt hem 16 november, 70 år gammal.
Samtidigt är jag glad för att jag kunde bidra till att uppfylla ett av Gunnars stora önskemål under senare år. Jag tänker på boken Fåglarnas Getterön som gavs ut förra sommaren. Jag hade förmånen att få arbeta med bokens slutliga utformning och även ge ut den på BirdLife Sveriges förlag, som jag då ansvarade för.

Getterön och dess fågelliv låg Gunnar varmt om hjärtat, och få andra kan Getterön lika bra som Gunnar kunde. Han hade på nära håll följt områdets utveckling i hela sitt liv. På olika sätt hade han också genom åren bidragit till att Getterön blivit den förstklassiga och unika fågellokal som området är idag. Under arbetet med boken tillbringade vi flera timmar tillsammans framför datorn, och det var otroligt stimulerande att ta del av hans djupa kunskap om Getteröns historia och utveckling.

Jag vet att Gunnar var mycket glad för att boken kom ut och för att han som medförfattare hade Reino Andersson och Lars-Åke Flodin, som båda på olika sätt kompletterade Gunnars kunskaper.

Som flera andra mycket kunniga fågelskådare hade Gunnar en mycket god iakttagelseförmåga. Redan tidigt började han teckna och måla, och efter en inledande karriär som banktjänsteman, tog han steget fullt ut och blev konstnär på heltid. Målandet utvecklades och kom efterhand att omfatta mer än bara fåglar. Motiven hämtades såväl från hemmamarkerna som från många resor runt om i världen.

På senare år, när sjukdom lade hinder i vägen för målandet, utvecklade Gunnar ett annat intresse som han odlat länge, nämligen fotograferandet. Boken Fåglarnas Getterön är bara ett exempel. Där svarar Gunnar för nästan allt bildmaterial.

Trots sjukdom var Gunnar aktiv in i det sista och hade nyligen kommit hem från en fågel- och fotoresa till Spanien. Hans bortgång är en stor förlust för alla som gillar fåglar och värnar naturen, inte minst det helt unika område som idag är Getteröns naturreservat.

Anders Wirdheim

Gunnar Pettersson, längst t.h., tillsammans med några kamrater vid Getteröns fågelstation i september 1965. Foto: Bo Kanje.

Gunnar Pettersson flankerad av sina medförfattare Lars-Åke Flodin och Reino Andersson på Getterön 2016.