was successfully added to your cart.

Stråtak

By 26 december, 2019 Naturum

Vasstaket skimrar grönt av mossan som vuxit där, den trivs bra i det fuktiga vädret. Mossa har den otroliga förmågan att ta paus när den torkar ut, ibland väldigt långa perioder, för att sen fortsätta växa när den blir blöt igen. Stråtak är sannolikt den äldsta typen av takläggning och finns runtom i hela världen. Metoden har ärvts ned i generationer i tusentals år och förr lade man ett nytt lager ovanpå det gamla slitna, vilket medfört att vissa tak är uppemot två meter tjocka med inre lager som är upp till 600 år gamla! Livslängden utan reparationer är annars 25-70 år beroende på material och väderförhållanden.