was successfully added to your cart.

Idag syntes ett antal spovsnäppor, i sällskap med kärrsnäppor, ute i reservatet. Det är första observationen på Getterön av arten det här året! Spovsnäppan är en långflyttare som häckar i Sibirien och sen flyttar ned till Afrika, sydöstra Asien och Australasien. Under häckningen får den en vacker röd färg som sen ruggas bort till en grå och vit vinterdräkt. Efter häckningen börjar de vuxna fåglarna flytta och mellanlandar då och då här på Getterön. Ungfåglarna stannar kvar ett tag innan de själva flyttar söderut och följer specifika rutter, alltså ett typiskt exempel på när flyttvägen otroligt nog finns nedärvd i fåglarnas gener!

Spovsnäppa, Calidris ferruginea. foto:Mikael Nord