was successfully added to your cart.

Skolprogram

Vår naturvägledare erbjuder gratis guidningar med naturtema för skolor alla veckodagar. Är ni nyfikna på vart och varför fåglar flyttar och hur de hittar? Varför finns det så många olika fåglar vid Getterön under alla årstider? Vill ni lära er att använda kikare och skåda fåglar? Vad finns det för naturtyper i Halland och hur har landskapet förändrat sig med människans inflytande? Vad finns det för slags småkryp? Vad finns det för växter? Få svar på de här frågorna med hjälp av vår naturumvärd. Kom gärna hit under flera olika årstider. Om ni har egna förslag på teman är vi öppna för förslag! Boka in en klass, ta med kläder efter väder och egen fika och kom ut till oss! Välkommen!

Exempel på hur ett besök vid naturum Getterön kan passa in i läroplanen lgr11:

  • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö
  • Allemansrättens grunder
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Fåglar vid Getterön
Det finns en mängd olika fåglar i Getteröns naturreservat. På vår och höst är det många flyttfåglar som rastar i reservatet, på sommaren är det en mängd häckande fåglar och andra kommer till Getterön för att övervintra här,  exempelvis havsörnarna. Varför är Getterön så populär bland fåglarna? Finns det olika anledningar under de olika årstiderna för att våtmarken vid Getterön är en bra plats för fåglar? Var är fåglarnas plats i näringskedjan?

Period: hela året
Programmets längd: ca 1 timmar
Målgrupp: Årskurs 1 – Gymnasiet
Gruppstorlek (max): 15 elever
Övrigt att tänka på: Kläder efter väder, eleverna får gärna ta med egna kikare om de har.

Basutställningen
Sedan sommaren 2013 är den nya basutställningen på plats i naturum Getterön. Den lämpar sig väldigt bra för att lära eleverna om de olika naturtyper vi har i Halland samt vilka fåglar som finns där och hur de har anpassat sig till olika områden och föda. Det går bra att kombinera denna programpunkt med en guidning utomhus.

IMG_74991

Period: hela året
Programmets längd: ca 30 – 60 min
Målgrupp: Årskurs 1 – Gymnasiet
Gruppstorlek (max): 20 elever

Nyfiken på småkryp?
Visste du att svartvita flugsnapparen äter cirka femton tusen insekter per sommar? Följ med på småkrypsvandring i Getteröns fågelreservat! Här får du träffa många av de småkryp som annars gömmer sig under löven på marken. Krypen är viktiga, dels för att de är mat för våra fåglar men även för att de tillhör naturens städpatrull. De äter rester av döda växter och djur och hjälper till att förvandla dessa till ny näring för växterna. Naturen kryllar av småkryp, men alla är inte insekter! Vad skiljer en insekt, en spindel och en gråsugga åt? För att artbestämma småkryp måste man först räkna antalet ben, sex eller åtta stycken?

Period: hela året
Programmets längd: 2 timmar
Målgrupp: Årskurs 1 – 6
Gruppstorlek (max): 15 elever
Övrigt att tänka på: Kläder efter väder