was successfully added to your cart.
 

Resestöd

Region Halland har beslutat om ett program för att öka tillgängligheten till det rika och levande kultur- och naturlivet i hela Halland. Naturum Getterön ingår i Region Hallands reserabattsystem. Det betyder att skolor, utanför Varbergs kommun, kan få ekonomiskt stöd till sin bussresa till naturum Getterön.

Så här fungerar Region Hallands resestöd:
-subventionerna innebär en reseersättning på max 50 kr/resenär, dock minst 50 % av den totala resekostnaden
-subventionen gäller förskola och skola i Halland (3 – 19 år)
-resemålet ska ligga utanför den egna kommunen
-ett pedagogiskt program ska ingå i besöket

Så här går det till:
Skolan/förskolan kontaktar det resemål man vill besöka och bokar ett program.
Därefter beställer/planerar skolan själv resan till besöksmålet och betalar den enligt sina vanliga rutiner.
Senast tre månader efter besöket rekviderar skolan/förskolan ersättning enligt anvisningar man får av besöksmålet.

Information även på hemsidan från Region Halland:
http://www.regionhalland.se/kultur/kulturforunga/arrangorer/resestod/