was successfully added to your cart.

Skäggmesarnas återkomst

By 14 oktober, 2021 Naturum

Skäggmeshona – Foto: Christopher Gullander

Sedan den gångna, mycket kalla vintern har det knappt setts några skäggmesar i vasshavet utanför naturum och stora gömslet. Men de senaste dagarna har det dykt upp flera skäggmesar igen, vilket bådar gott inför framtiden. Nu får vi hoppas på en snällare vinter 2021/2022.

Allt gott,
Christopher