was successfully added to your cart.

Pollineringsveckan 16-24 maj

By 16 maj, 2020 Naturum

Visste du att idag, 16 maj, börjar Pollineringsveckan?

Pollineringsveckan är ett initiativ för att uppmärksamma våra viktiga pollinerare. Skapad av nätverket Pollinera Sverige i syfte för samarbete, kunskapsspridning och utveckling.

I Sverige finns 273 arter av vilda bin i Sverige. I Halland har 209 arter hittats men ungefär en fjärdedel är rödlistade, vilket betyder att de riskerar att dö ut, på lång eller kort sikt.

Under Pollineringsveckan arrangerar miljöorganisationer, bönder, biodlare, föreningar, kommuner, länsstyrelser m.fl. olika aktiviteter för att öka den biologiska mångfalden och gynna de pollinerande insekterna. Läs gärna mer på pollinerasverige.se 

Idag har vi på naturum Getterön biodlare på plats för att berätta mer om biodling och bins spännande liv.

Missa inte heller de två broschyrer, Vildbin i Halland och Hjälp våra vilda bin, som Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram. De finns att ladda hem som PDF på Länsstyrelsens hemsida.

Glödsandbi | Mikael Larsson