was successfully added to your cart.

Perfekt kamouflage

By 2 september, 2019 Naturum

När en pilgrimsfalk eller havsörn jagar över reservatet lyfter alla vadare, änder och gäss i skräck. Men enkelbeckasinerna litar väldigt ofta till sitt kamouflage och trycker sig ner mot marken bland jord och grästuvor när en rovfågel jagar. Idag är det gott om enkelbeckasiner utanför naturum. Visst har de en bra fjäderdräkt för just kamouflage?

Foto genom tubkikare: undertecknad

Allt gott,
naturvägledare Christopher

Svamp!
Next Post
Naturum Getterön

Author Naturum Getterön

More posts by Naturum Getterön