was successfully added to your cart.

Nilgås – välkommen eller ej?

By 9 maj, 2020 Naturum

En nilgås (Alopochen aegyptiaca) visade upp sig nedanför naturum på strandängarna denna soliga dag. Många skådare blir förtjusta i att se denna fågel, samtidigt som den väcker ett sting av oro. Då arten är listad som invasiv och därmed skadlig för den inhemska flora/fauna vi har i Sverige är det förväntat att arten utrotas. Förekommer ursprungligen i Afrika längs Nilen och söder om Sahara och har etablerat sig på flera håll i Västeuropa och anses även där vara invasiv. Den kan vara mycket aggressiv och tränga undan andra arter av gäss och änder, i synnerhet under häckningstid då artfränder och jämnstora arter körs bort från reviret. Dagens individ sågs kring lunchtid lämna reservatet för stunden. Har du sett en nilgås? Rapportera det då till SLU Artdatabanken eller på Artportalen, tack.

 

Nilgås, sedd nedanför obs-platsen intill naturum. Foto: Pontus Dejenfelt