was successfully added to your cart.
 

Tipspromenad – Facit:

Fråga 1

Den här fågeln kan man se ute i Getteröns naturreservat. Det är en vadarfågel som häckar ute på strandängarna. Vad heter den? Svartsnäppa/rödbena/skärfläcka

Rätt svar: X. Rödbena

Fråga 2

Under sommaren surrar honungsbinen när de flyger mellan blommor på jakt efter nektar. För att få ihop nektar till ett halvt kilo honung måste bina besöka tre till fyra miljoner blommor. Hur många liter honung kan en bikupa producera under en säsong? 10kg/20kg/30 kg.

Rätt svar: 2. 30 kg.

Fråga 3

Gökens sång är välkänd med sin tvåstaviga strof ’ko-k’å’. Göken är också känd för att lägga sina ägg i andra fåglars bon där deras ungar sedan blir omhändertagna. Vad kallas det, när den lägger ägg i andras bon, med ett annat ord? Äggtjuveri/häckningsparasitism/borymning

Rätt svar: X. Häckningsparasitism.

Fråga 4

Det här är en ladusvala. Du känner igen den på de långa stjärtspröten och röda ansiktet. Ladusvalan flyttar ner till södra Europa och Afrika på vintern. Förr i tiden visste man inte det. Då trodde man att de övervintrade på en annan plats. Vilken då? I en lada/i källaren/på botten av en sjö

Rätt svar: 2. På botten av en sjö.

Fråga 5

Här kommer en – ja vadå? Den fågeln ser man ute i reservatet hela året. Den letar gärna mat i vattnet och ses stående ibland på ett ben och sover. Vad heter fågeln? Stork/trana/gråhäger

Rätt svar: 2. Gråhäger

Fråga 6

I våras röstades Sveriges nationalblomma fram. Det än växt som finns över hela landet och känns igen av många. Vilken av blommorna är det? Liten blåklocka/blåklint/blåsippa

Rätt svar: 2. Liten blåklocka.