was successfully added to your cart.
 

Naturupplevelser ute & inne

 
 

Naturupplevelser ute & inne

 
 
 

Naturupplevelser ute & inne

1
1

Hela programmet

Vid frågor kontakta oss under info@naturumgetteron.se eller ring 0340-87510.
Ingen anmälan och fri entré om inget annat anges.

Lördagar 9.00-10.00
Fågelmorgon
Vill du lära dig mer om fåglar? Följ med oss ut och bekanta dig med det unika fågellivet i Getteröns naturreservat. Guidningen anpassas efter deltagarnas intresse och kunskapsnivå. Getterön erbjuder utmärkta möjligheter till fågelskådning året runt. Passar bra även för barnfamiljer. Samma guidning ges samma tid alla lördagar. Fri entré. Ingen föranmälan.

Söndagar 14.00-14.30
Guidning i fågelutställningen – Att flyga högt
Följ med på en guidning i vår utställning om fågellivet i Halland. Här kan du lära dig mera om fåglarnas spännande liv och få en inblick i fåglarnas liv i reservatet. Vi avslutar guidningen vid panoramafönstret och spanar efter fåglar i reservatet. Samma guidning ges samma tid alla söndagar. Fri entré. Ingen föranmälan.

Alla dagar
Skattjakt
Ge dig ut på en spännande skattjakt i den vackra vårnaturen. I naturums närområde finns en skatt gömd. Genom att svara rätt på frågorna kommer du vidare och slutligen till skatten som ligger gömd. Svara på frågorna och hitta fram till skatten samtidigt som du lär dig mer om vårens växt- och djurliv. Skattjakten pågår under hela våren. Gillar du skattjakt? Då kan du komma tillbaka och delta i skattjakten flera gånger under våren. Vi byter ut frågor, ledtrådar och skattgömma i månadsskiftet, varje månad. Ingen föranmälan. Fri entré.

Lördagar kl 14.00-16.00
Nyfiken på bin?
Honungsbiet är en av mycket få insekter som hålls som husdjur av människan. Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av jordens viktigaste nyttodjur. Besök gärna vår visningsbikupa och ta en titt på hur bina bor. Du kan även ställa dina frågor om bin, honung och hur du själv kan bli biodlare. Fri entré. Drop-in. I samarbete med Varbergs Biodlarförening. Visningsbikupan är bemannad alla sommarlördagar från 13 maj t o m 12 augusti, med undantag för midsommardagen den 24 juni.

Lördag 10 juni kl 10.00-11.00
Humlesafari
Följ med på humlesafari! Våra lurviga vänner humlorna tillhör några av de viktigaste av naturens pollinatörer. På denna exkursion får du lära dig att känna igen flera av arterna och få lära dig hur humlans år ser ut. Vi fångar in humlor och tittar på deras fina detaljer. Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om humlor. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 11 juni kl 9.00
Ängarna i våra hjärtan?
Ängar är spännande och artrika miljöer med massor av olika slags vilda blommor och gräs. Följ med på en ängsutflykt och lär dig mer om ängar. Samling utanför naturum kl 9.00, där vi tittar på den anlagda ängen. Därefter samåker vi till den fina betesängen i Apelhult sydväst om Tvååker för att sedan besöka Eva Bengtssons örtrika slåtteräng i Ästad. Vi avslutar utflykten vid Lars Hellsborns egna 23-åriga slåtteräng på Temoteustorpet i Dagsås. Ta gärna med fika! I samarbete med Naturskyddsföreningen i Varberg och Studiefrämjandet. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 11 juni kl 11.0-16.00
Getterödagen
Naturum Getterön förvandlas till ett trädgårdskafé – med många spännande aktiviteter. Kom och fika på vår innergård, du kan även ta en titt på sinnenas trädgård, som vi anlagt på innerträdgården. Har du med dig familjen kan ni gå en småkrypsvandring och titta på de spännande kryp du kan hitta i din trädgård. Småkrypsvandringen är kl 13.00-16.00, drop-in. Den populära barnaktiviteten skattjakten finns också. Pris garanteras. Fri entré.

Måndag 12 juni kl 16.30-17.30
Fågelsångsvandring
Under häckningssäsongen framför många fågelarters hannar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång på i naturum Getteröns närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 18 juni kl 10.00-14.00
Skaparverkstad: Slöjdkul
Kniven är ett av de verktyg som människan haft störst nytta av genom historien. Vi slöjdar med inspiration av skogen, naturen och omgivningen runt oss på naturum Getterön. Det är kul att tälja i färskt trä. Ledaren har erfarenhet att arbeta med både vuxna och barn. Knivar finns att låna. Lämpligt från 8 år.

Lördag 1 juli kl 11.00-11.30
Sagostund på naturum
Kom till vår sagostund på naturum Getterön och lyssna till en saga kopplat till det som pågår i naturen just nu. Efter sagan kan man gå på andjakt i vår utställning, en aktivitet från 2 år. Upptäck även andra barnaktiviteter på naturum. Kryp in i vår fågelholk och läs en bok, spela ett spel, lägg ett fågelpussel eller klä ut dig till en fladdermus eller örn. Ingen föranmälan. Fri entré.

Lördag 8 juli kl 14.00-15.00
Fjärilsvandring
Under sommarhalvåret flyger ett drygt 100-tal dagfjärilsarter i vårt land. Med sin internsiva färgrikedom sprider de stor glädje. Men vad heter de och var hittar man dem? Vi skådar den varma högsommarens många dagfjärilsarter, guldvingar, blåvingar, gräsfjärilar, pärlemofjärilar, vitfjärilar och kaxiga små smygare. Vid dåligt väder blir det istället bildvisning om fjärilar. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 9 juli kl 10.00-14.00
På spaning efter kryp
Följ med på småkrypsvandring kring naturum! Här får du träffa många av de småkryp som annars gömmer sig under löven på marken, under barken på ett träd och inuti en gammal stubbe. Krypen är viktiga, dels för att de är mat för våra fåglar men även för att de tillhör naturens städpatrull. De äter rester av döda växter och djur och hjälper till att förvandla dessa till ny näring för växterna. Naturen kryllar av småkryp, men alla är inte insekter! Vad skiljer en insekt, en spindel och en gråsugga åt? För att artbestämma småkryp måste man först räkna antalet ben, sex eller åtta stycken? Drop-in. Ingen föranmälan. Fri entré.

Måndag 10 juli kl 16.30-17.30
Fågelsångsvandring
Under häckningssäsongen framför många fågelarters hannar sin sång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. På sensommaren och hösten hörs ofta andra läten som kallas för lockläten och kontaktläten. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till fågelsång i naturums närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Guidningen erbjuds vid två gånger under sommaren. Ingen föranmälan. Fri entré.

Lördag 22 juli, söndag 23 juli och söndag 30 juli kl 11.00-13.00
Profylaktisk Mindfulness
En kurs på tre tillfällen som riktar sig till er som väntar barn. Hit kommer ni som blivande föräldrar tillsammans. Det finns ingen viktigare tid än nu att stanna upp och känna vad som händer både inuti och runt omkring. Se hemsida för mer information. Pris: 1000kr/par/33gr. Boka på www.livsmidfulness.se

Fredag 28 juli kl 21.30-23.30
På spaning efter nattfjärilar
Under senare delen av sommarhalvåret flyger många nattfjärilsarter i vårt land. Med sin stora variation sprider de glädje och nyfikenhet; vad heter de och var hittar man dem? Göran Snygg och Görgen Hildingsson gästar oss från Halmstad. Kvällen börjar med en kort presentation om nattfjärilar och fjärilsgrupper innan vi tillsammans går ut och tittar på de spännande nattfjärilarna när mörkret fallit med hjälp av ljuskälla och lakan i naturums närområde. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 6 augusti kl 10.00-14.00
Liv i vatten
I samband med Västerhavsveckan, som är en temavecka för havsmiljön uppmärksammar vi det myller av liv som finns under vattenytan. Vad är det som döljer sig under ytan? Finns det verkligen något liv där? Och vilka är det i så fall som lever där? Vi undersöker vattenprover från naturreservatet och tittar på buksimmare, tångmärlor, fjädermygglarver och andra spännande vattendjur i stereolupp. Med hjälp av bestämningsduk får du träna på att se vilken art eller grupp djuren hör till. Drop-in. Ingen föranmälan. Fri entré. Under Västerhavsveckan finns många spännande och intressant havsnära aktiviteter, föreläsningar och upplevelser att upptäcka, för mer information se www.vasterhavsveckan.se

Söndag 20 augusti kl 9.00-12.00
Ringmärkningsvisning
Vart tar fåglarna vägen om hösten? Ringmärkning av fåglar har gett oss svaren. Under dagen får vi följa med ringmärkarnas spännande arbete och delta i workshopen Ringmärkaren för en dag, där du får prova på hur det är att vara ringmärkare. I samarbete med Getteröns fågelstation erbjuder vi två visningar och två workshops under dagen. Visning kl 9-10 och kl 10-11 samt workshop kl 10-11 och kl 11-12. Ringmärkningen är väderberoende och vid ren är visningen inställd. Vi samlas vid fågelstationen intill naturum. Ingen föranmälan. Fri entré. I samarbete med Getteröns fågelstation.