was successfully added to your cart.
 

Naturupplevelser ute & inne

 
 

Naturupplevelser ute & inne

 
 
 

Naturupplevelser ute & inne

1
1

Hela programmet

Vid frågor kontakta oss under info@naturumgetteron.se eller ring 0340-87510.
Ingen anmälan och fri entré om inget annat anges.

Lördagar 9.00-10.00
Fågelmorgon
Vill du lära dig mer om fåglar? Följ med oss ut och bekanta dig med det unika fågellivet i Getteröns naturreservat. Guidningen anpassas efter deltagarnas intresse och kunskapsnivå. Getterön erbjuder utmärkta möjligheter till fågelskådning året runt. Passar bra även för barnfamiljer. Samma guidning ges samma tid alla lördagar. Fri entré. Ingen föranmälan.

Söndagar 14.00-14.30
Guidning i fågelutställningen – Att flyga högt
Följ med på en guidning i vår utställning om fågellivet i Halland. Här kan du lära dig mera om fåglarnas spännande liv och få en inblick i fåglarnas liv i reservatet. Vi avslutar guidningen vid panoramafönstret och spanar efter fåglar i reservatet. Samma guidning ges samma tid alla söndagar. Fri entré. Ingen föranmälan.

Alla dagar
Skattjakt
Ge dig ut på en spännande skattjakt i den vackra vårnaturen. I naturums närområde finns en skatt gömd. Genom att svara rätt på frågorna kommer du vidare och slutligen till skatten som ligger gömd. Svara på frågorna och hitta fram till skatten samtidigt som du lär dig mer om vårens växt- och djurliv. Skattjakten pågår under hela våren. Gillar du skattjakt? Då kan du komma tillbaka och delta i skattjakten flera gånger under våren. Vi byter ut frågor, ledtrådar och skattgömma i månadsskiftet, varje månad. Ingen föranmälan. Fri entré.

Lördagar kl 14.00-16.00
Nyfiken på bin?
Honungsbiet är en av mycket få insekter som hålls som husdjur av människan. Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av jordens viktigaste nyttodjur. Besök gärna vår visningsbikupa och ta en titt på hur bina bor. Du kan även ställa dina frågor om bin, honung och hur du själv kan bli biodlare. Fri entré. Drop-in. I samarbete med Varbergs Biodlarförening. Visningsbikupan är bemannad alla sommarlördagar från 13 maj t o m 12 augusti, med undantag för midsommardagen den 24 juni.

Lördag 13 maj kl 9.30-12.00
Backsipporna i Toarp
Samling på naturums parkering kl 9.30. Följ med på backsippevandring tillsammans med naturguiden Christer Andersson. Ta med kaffekorgen och grova skor till den här lätta vandringen över kullarna som prunkar av backsippor. I samarbete med Naturskyddsföreningen i Varberg och Studiefrämjandet. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 14 maj kl 10.00-14.00
Skaparverkstad: Gröna instrument
Runt naturum Getterön kan man finna många ”gröna instrument” t ex maskrosor. Av stjälken kan du göra ett blåsinstrument. Även grässtrån och blad alstrar läten när man blåser den på rätt sätt. Sälgpipa är ett ljudinstrument som man har tillverkat i urminnes tider bl a från att hålla oknytt borta. Kom och tillverka dina egna gröna instrument tillsammans med slöjdaren Bror Forslund. Drop-in. Ingen föranmälan. Fri entré.

Måndag 15 maj kl 16.30-17.30
Fågelsångsvandring
Under häckningssäsongen framför många fågelarters hannar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång på i naturum Getteröns närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Ingen föranmälan. Fri entré.

Tisdag 16 maj – torsdag 18 maj kl 9.00-14.00
Naturumdagarna
I ett samarbete med Kultur och Fritid, Varbergs kommun och Varbergs Ornitologiska Förening erbjuder naturum Getterön alla elever i årskurs 5 i Varberg till en spännande dag på temat färg, form och funktion i fåglarnas värld. Naturumdagarna erbjuds 16-18 maj, mitt under fåglarnas flyttningsperiod när fågellivet på Getterön är som rikast. Förhandsanmälan! Anmälningsblanketten www.naturumgetteron.se

Söndag 21 maj kl 14.00-15.00
Naturspaning för hela familjen
I samband med Biologiska mångfaldens dag ordnar vi på naturum en naturspaning i vårnaturen på temat naturens myllrande mångfald. Upptäck naturen med barnen. I naturen får barnen fantastiska upplevelser samtidigt som de kopplar av, rör på sig och umgås med föräldrar eller andra vuxna. Följ med på spaning i vårnaturen! Vad händer med växterna och djuren runt husknuten? Hur många olika arter kan vi hitta i naturen under vandringen? Fri entré. Drop-in.

Söndag 11 juni kl 9.00
Ängarna i våra hjärtan?
Ängar är spännande och artrika miljöer med massor av olika slags vilda blommor och gräs. Följ med på en ängsutflykt och lär dig mer om ängar. Samling utanför naturum kl 9.00, där vi tittar på den anlagda ängen. Därefter samåker vi till den fina betesängen i Apelhult sydväst om Tvååker för att sedan besöka Eva Bengtssons örtrika slåtteräng i Ästad. Vi avslutar utflykten vid Lars Hellsborns egna 23-åriga slåtteräng på Temoteustorpet i Dagsås. Ta gärna med fika! I samarbete med Naturskyddsföreningen i Varberg och Studiefrämjandet. Ingen föranmälan. Fri entré.

Måndag 12 juni kl 16.30-17.30
Fågelsångsvandring
Under häckningssäsongen framför många fågelarters hannar sin vårsång. Fåglar använder ljud för att kommunicera, varna för fara och locka till sig en maka. Även om du inte ser fåglarna kan du ofta höra deras rop och sånger. Kom och lyssna till vårens fågelsång på i naturum Getteröns närområde under ledning av fågelguiden Christopher Gullander. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 18 juni kl 10.00-14.00
Skaparverkstad: Slöjdkul
Kniven är ett av de verktyg som människan haft störst nytta av genom historien. Vi slöjdar med inspiration av skogen, naturen och omgivningen runt oss på naturum Getterön. Det är kul att tälja i färskt trä. Ledaren har erfarenhet att arbeta med både vuxna och barn. Knivar finns att låna. Lämpligt från 8 år.

Söndag 9 juli kl 10.00-14.00
På spaning efter kryp
Följ med på småkrypsvandring kring naturum! Här får du träffa många av de småkryp som annars gömmer sig under löven på marken, under barken på ett träd och inuti en gammal stubbe. Krypen är viktiga, dels för att de är mat för våra fåglar men även för att de tillhör naturens städpatrull. De äter rester av döda växter och djur och hjälper till att förvandla dessa till ny näring för växterna. Naturen kryllar av småkryp, men alla är inte insekter! Vad skiljer en insekt, en spindel och en gråsugga åt? För att artbestämma småkryp måste man först räkna antalet ben, sex eller åtta stycken? Drop-in. Ingen föranmälan. Fri entré.

Söndag 6 augusti kl 10.00-14.00
Liv i vatten
I samband med Västerhavsveckan, som är en temavecka för havsmiljön uppmärksammar vi det myller av liv som finns under vattenytan. Vad är det som döljer sig under ytan? Finns det verkligen något liv där? Och vilka är det i så fall som lever där? Vi undersöker vattenprover från naturreservatet och tittar på buksimmare, tångmärlor, fjädermygglarver och andra spännande vattendjur i stereolupp. Med hjälp av bestämningsduk får du träna på att se vilken art eller grupp djuren hör till. Drop-in. Ingen föranmälan. Fri entré. Under Västerhavsveckan finns många spännande och intressant havsnära aktiviteter, föreläsningar och upplevelser att upptäcka, för mer information se www.vasterhavsveckan.se