Följ fåglarnas liv i Getteröns naturreservat

Vilka fågelarter är på väg till Getterön under våren och vad händer i reservatet under sommaren? Nedan finns tre filmer som är indelade i fyra årstider, våren, sommaren, sensommaren och hösten. Mycket nöje!

Vår och väderflyttare

Sommartider på Getterön och stressade fågelföräldrar

Sensommar. Tema: Långflyttare. Många av våra fåglar gör fantastiska resor till sydligare breddgrader. Följ med på några av dem här!

Hösttider i reservatet