was successfully added to your cart.

kungsfiskare!

By 11 september, 2020 Naturum

Idag syntes kungsfiskaren till igen utanför panoramafönstret! Kungsfiskaren, precis som backsvalan bygger sina bon i sandbrinkar där den gräver en tunnel. De lever på fisk som de fångar genom att dyka lodrätt ned i vattnet, deras ögon är även anpassade för att kunna se sina byten under vatten! Den är kanske den fågeln vi har i Sverige som ser mest tropisk ut med sitt metalliska blå skimmer på ryggen och långa näbb, men den behöver inte flytta långt på vintern utan stannar gärna vid åmynningar nära kusten, där det inte fryser till is, och fortfarande finns öppet vatten. Populationen vi har här etablerade sig i början av 1900-talet och är en så kallad randpopulation, alltså i utkanten av artens utbredningsområde och kan därför fluktuera mycket i antal om det t.ex. blir en ovanligt kall vinter. Den klassas som sårbar i Sverige. /Tove