was successfully added to your cart.

Det är många som frågar vad det är för blomma som gör att det blir så gult och vackert här i reservatet just nu. Det är kotula som blommar för fullt och visst är det fint men tyvärr är det en invasiv växt från Sydafrika som vi gärna skulle slippa. På såna här numera ganska ovanliga öppna strandängar som regelbundet blir översvämmade lever det inhemska specialiserade arter som inte trivs i andra miljöer, de konkurreras ut av kotulan. /Tove