was successfully added to your cart.

Kolla, ett vildsvin!

By 12 januari, 2019 Naturum

För cirka fyra veckor sedan observerades spår av ett däggdjur i närheten av naturum, som aldrig setts här tidigare. Det var spår från ett vildsvin. Det är högst troligen en galt som vandrat omkring i området, då dessa lever ensamma och är endast välkomna in i flocken under parningstider.

Vildsvinen har funnits länge i Sverige. Man tror att de första invandrade i landet efter senaste istiden, vilket betyder att de varit här i minst 8000 år. Vildsvinet har varit ett populärt jaktbyte och de utrotades under 1700-talet. Man återinförde vildsvinet under 1900-talet i hägn och under 70-talet rymde djur från dessa hägn och har spridit sig i det vilda sedan dess. Idag beräknas det finnas cirka 300 000 stycken i landet.

Att ett vildsvin har letat sig hit till naturum är inte så konstigt. De är som sagt på frammarsch.

Och ett vildsvin går faktiskt att se just nu ute i Getteröns naturreservat. I onsdags kom fältvaktmästaren med ett påkört vildsvin han hittat i ett dike. En ung galt på cirka 50kg. Den släpades så klart ut till örnarna.

/ Linnea

Foto: Patrik Olofsson