was successfully added to your cart.

Hur går det för Sveriges arter?

By 26 april, 2020 Naturum

Många undrar hur det går för fåglarna numera. Enligt SLU Artdatabanken bedöms 30% av Sveriges 245 häckande arter ha minskat så pass att de blir rödlistade. Även till synes vanliga arter minskar, som t ex gråkråka, björktrast och skrattmås. För några dagar sedan publicerades även den senaste rödlistan för Sverige, vilket är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut inom landet. För den som undrar hur det går för Sveriges arter och vill lära sig mer, läs på www.artdatabanken.se där ni också kan ladda ner Rödlistade arter i Sverige 2020 eller beställa hem. 

Mvh

Pontus, naturvägledare

Skrattmåsen är en art som numera är rödlistad som nära hotad (NT). Foto: Kaj Krutfelt