was successfully added to your cart.

Hallands föränderliga fågelfauna

By 28 oktober, 2018 Naturum

Widde håller föredraget – foto: undertecknad

Under eftermiddagen kom 45 personer och såg föredraget: ”Hallands fåglar genom 250 år” med Anders Wirdheim. De fick höra om arter som ökat i landskapet som exempelvis trana, grågås och råka. Men också om arter som är på nedgång som småtärna, sånglärka och ejder. Sedan berättade ”Widde” som han kallas om nytillkomna häckfågelarter i den halländska fågelfaunan som brandkronad kungsfågel, vitstjärnig blåhake och svarthakad buskskvätta. Kan vi vänta oss att skedstorken blir en ny häckfågel i Halland före 2020? De visade verkligen sådana tendenser här på Getteröns naturreservat i somras. Skedstorkarna plockade med bopinnar och spelade för varandra. Arten är på rejäl frammarsch i Danmark. Så det är dags för Sverige nu, eller hur!

Allt gott,
Naturvägledare Christopher Gullander