was successfully added to your cart.

Föreläsning söndag 19/1

By 12 januari, 2020 Naturum

Kungsörnar – foto: Göran Johansson / halmstadfoto.com

Söndag 19 januari kl 13.00-14.00
Föreläsning – Örnar
Sture Orrhult och Claes-Göran Ahlgren, från föreningen ÖRN-72 kommer och berättar om örnarnas nuvarande situation i Västsverige med utblickar i övriga Norden, och om de insatser som gjorts som till exempel örnmatning och ringmärkning. ÖRN-72 är en ideell sammanslutning som har som målsättning att arbeta för bevarandet av en livskraftig örnpopulation i Norden. Ingen föranmälan. Fri entré.

Allt gott,
Naturvägledare Christopher