was successfully added to your cart.

Fisk på menyn

By 24 oktober, 2019 Naturum

Storskraken hade fisk på menyn även denna dag! Den är en vacker, effektiv dykand som hittar gott om föda i kanalen utanför naturum.

Foto: undertecknad

Allt gott,
Naturvägledare Christopher