was successfully added to your cart.

Fåglarnas vägkrog

By 8 augusti, 2020 Naturum

Getteröns naturreservat är inte bara en plats där fåglar häckar under delar av året, utan också en rastplats för minst lika många. Så sätt kan man se området som en slags vägkrog för flyttande fåglar som fyller på energiförråden på strandängar, gyttjebankar och i dammar innan de fortsätter vidare. Såklart kan ju många komma att själva hamna på menyn, t ex de stora flockarna av gäss, när havsörnen spanar in ”smör-gås-bordet”.

Med vänlig hälsning

Pontus, naturvägledare

Ung havsörn på jakt. Foto: Kaj Krutfelt