Under sommaren kommer vi hålla i en fågelskola i sex delar. Vi har även passat på att göra en digital variant av fågelskolan som kommer publiceras på Youtube med jämna mellanrum under sommaren. Se filmerna nedan.

Första delen handlar om gäss och svanar. Se filmen nedan:

Andra delen handlar om änder. Se filmen nedan:

Tredje delen handlar om rovfåglar. Se filmen nedan:

Fjärde delen handlar om vadarfåglar. Se filmen nedan:

Femte delen handlar om måsar och tärnor. Se filmen nedan:

Sjätte delen handlar om tättingar. Se filmen nedan: