was successfully added to your cart.

Ett kärt återbesök

By 17 april, 2020 Naturum

Igår kom en oväntad gäst in på naturum, nämligen en blåmes. Snabbt kunde den tas om hand och fick vila en stund i en låda. Den var ringmärkt och medan den vilade hörde jag med Bo som ringmärker vid Getterön om fågeln var märkt vid Getteröns fågelstation. Det var den. I juli 2018 märktes den som ungfågel och i oktober 2019 kontrollerades fågeln som adult hona. Roligt att hon är kvar och mår bra. Kanske kommer hon att häcka i någon av holkarna som finns runt naturum?
/ Linnea

Naturum Getterön

Author Naturum Getterön

More posts by Naturum Getterön