was successfully added to your cart.

Dags att leta skäggmes!

By 8 december, 2018 Naturum

Söndag 9 december kl 10.00-11.00
Skäggmesar i vassen

I Getteröns naturreservat finns ett stort vassområde. En karaktärsart är för området skäggmesen, och det är också den som är vårt mål idag. Skäggmesen som dök upp i Sverige först på 1960-talet är en livlig och häftig fågel som känns exotisk på våra breddgrader med sin långa stjärt, den kanelbruna kroppen och hanens blåa huvud med svart mustaschteckning. Dessutom har den ett för arten omisskännligt plingande läte: ”Pling, plong, pling” som ljuder inifrån vassen. Självklart kommer vi även att titta på andra fåglar som dyker upp i vår väg. Vi träffas utanför naturum. Ingen föranmälan. Fri entré.

Allt gott,

Naturvägledare Christopher Gullander