was successfully added to your cart.

Dagens insekt – bronssmalbi

By 4 juni, 2018 Naturum

Dagens insekt bor i vår rabatt. Det är rabatten där det lilla almträdet växer, med en bänk runt sig. Om man sätter sig på huk kan man se små sandhögar med hål i, där bor våra gynnare som heter bronssmalbi.

Bronssmalbiet är ett litet bi, 5 millimeter stort. Biet tillhör de solitära bina, dessa har ingen drottning utan alla honor är fertila. Hon sköter brobygget själv och samlar in nektar och pollen. Även om de har varsitt bo lever de tillsammans i kolonier.

Bronssmalbina kan i första anblick förknippas med mindre flugor eller flygmyror men tittar man närmare på dem kan man ofta se deras ben och mage gula av pollen.

Bilder: Frida Nettelbladt

/ Linnea