was successfully added to your cart.

Blek tornseglare – ny art för Getterön!

By 10 november, 2018 Naturum

Blek tornseglare (foto från display) – Per Lif

Igår dök det upp en blek tornseglare vid nordvästra delen av Gubbanäsan på Getterön. Den var kvar även idag till många tillresta skådares glädje. Det var roligt att så många kom hit och tog en fika på naturum efteråt. Vi fick träffa folk från exempelvis både Dalarna, Skåne, Öland och Småland. Den bleka tornseglaren utgjorde det andra fyndet för Halland och således det första för Getterön. Arten återfinns annars i södra Europa, t.ex. i Spanien. Den övervintrar i regel söder om Sahara. Bleka tornseglare är bl.a. brunare med mer trubbiga vingspetsar än kusinen tornseglare. Just i detta nu tog den nattkvist i en klippskreva ute på Gubbanäsan! Med stor sannolikhet kvar även imorgon alltså!

Allt gott,
Naturvägledare Christopher Gullander