was successfully added to your cart.

Finns många officiella temadagar att hålla reda på numera, idag är det bl a Matlådans dag. Vilken tur att jag tog matlåda med mig… Men om jag fick välja skulle jag också kalla idag för BK-dagen. Vad innebär det då? Jo, idag har nämligen på flera håll det observerats brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla), förkortat BK bland fågelskådare. Just nu ses en ute på Getterön, vid Bengtssons häck. Denna lilla juvel påminner om sin släkting kungsfågeln (R. regulus), fast med vita och svarta ögonbrynsstreck som släktingen saknar. Båda arterna tillhör våra minsta fåglar i landet och kan ses i skogsmiljöer med blandning av barr- och lövträd. Den brandkronade kungsfågeln har bara sen några år blivit en regelbunden häckfågel i södra Sverige. Ha en trevlig BK-dag!

Med vänlig hälsning

Pontus, naturvägledare