was successfully added to your cart.

Bin – naturens trädgårdsmästare

By 20 juli, 2018 Naturum

Följ med på en spännande guidning om bin imorgon lördag 21 juli kl 13-14 med guiden Arvid Enemar.

Alla bin behövs, både tambin (honungsbin) och vildbin. Det finns cirka 250 olika arter vilda bin i Sverige. De flesta vilda bin är solitära, vilket innebär att de lever ett och ett och inte i bisamhällen. Honungsbin och humlor är de enda som lever i samhällen. Bina har en central roll i naturen och är dessutom livsviktiga för vår matproduktion. Tyvärr riskerar en tredjedel av Sveriges vildbin att försvinna då deras livsmiljöer har förändrats – det är ont om blommor och boplatser. Men man kan hjälpa bina med bivänliga blommor i trädgården och balkongen och bygga bihotell och biholkar.

Efter guidningen har du möjlighet att bygga din egen biholk kl 14-16. Även visningsbikupa är bemannad denna dag kl 14-16.

Ingen föranmälan. Fri entré.

Varmt välkomna!
Foto: Bronssmalbi – Frida Nettelbladt