was successfully added to your cart.

Idag är en blåsig men solig dag. Här kommer ett urval av dagens observationer: ägretthäger, kustpipare, brushane, myrspov, havsörn, pilgrimsfalk, enkelbeckasin, smådopping, kärrsnäppa. I kanalen, vid reningsverket på andra sidan Getterövägen, sågs en kungsfiskare under morgonen.
Än blommar fjärilsbuskarna och en tistelfjäril landade för att dricka nektar. Den fick mig att minnas förra året med alla dessa tistelfjärilar. Kommer ni ihåg mängderna?
/ Linnea