was successfully added to your cart.

På väggen till uteklassrummet har vi en mulmholk som det brukar gå att titta in i för att se hur en sådan ser ut. Mulmholkar brukar innehålla sågspån och dylikt och är inte till för fåglar utan för insekter som är anpassade till den livsmiljön, t.ex. många arter av skalbaggar. Holken är menad att efterlikna gamla ihåliga träd där mulm bildas (nedbruten murken ved och material från bl.a. gamla fågelbon). Men i vår mulmholk har det nu flyttat in en talgoxefamilj! Så för att inte störa dem har vi satt igen den med spännband och tittar inte in i den förrän de har flyttat ut igen.