was successfully added to your cart.
 

Naturupplevelser ute & inne

Aktiviteter [se samtliga]

Söndag 11 december kl 10.00
Varbergs Lucia besöker naturum
När vinterns mörker omsluter oss skrider Lucia med sitt följe in och fyller naturum med ljus och sång. Kom och njut av Varbergs vackra luciatåg som besöker naturum kl 10.00. Efteråt kan du få hjälp av vår naturguide att spana efter havsörn i reservatet genom vårt panoramafönster. I kaféet kan du köpa luciafika. Ingen föranmälan. Fri entré.

Onsdagen den 11 januari kl 18.00
Föreläsning: Gåtor och genvägar på strandängen
Kom och lyssna på Donald Blomqvist, forskare vid Göteborgs universitet, som ikväll delar med av sina insikter från fågelekologisk forskning på Västkusten. Föredraget kommer att belysa hur beteendeobservationer tillsammans med genetiska analyser kan ge svar på generella, vetenskapliga frågeställningar såsom partnerval, skilsmässa och åldrande hos fåglar. Halländska fåglar, särskilt vadare, löper som en röd tråd genom studierna som presenteras. Ingen föranmälan. Fri entré. I samarbete med Varbergs Ornitologiska Förening.

Fasta programpunkter

Alla lördagar och söndagar kl 9.00–10.00
Örnspaning
Under vintern rör sig många havsörnar i Getteröns fågelreservat för att leta efter mat. Havsörnen är vår största rovfågel och en mäktig syn när den svävar över reservatet. Följ med på örnspaning med vår naturguide. Vi samlas vid naturumdisken på naturum. Här kan du låna kikare och fågelbok. Ingen föranmälan. Fri entré.

Alla söndagar kl 14.00-14.30
Guidning i fågelutställningen – Att flyga högt
Följ med på en guidning i vår utställning om fågellivet i Halland. Här kan du lära dig mera om fåglarnas spännande liv och få en inblick i fåglarnas liv i reservatet. Vi avslutar guidningen vid panoramafönstret och spanar efter fåglar i reservatet. Ingen föranmälan. Fri entré. Guidningen ges alla söndagar vid samma tid. 

Alla öppetdagar
Skattjakt
Ge dig ut på en spännande skattjakt i den vackra naturen. I naturums närområde finns en skatt gömd. Genom att svara rätt på frågorna kommer du vidare och slutligen till skatten som ligger gömd. Svara på frågorna och hitta fram till skatten samtidigt som du lär dig mer om vårens fågelliv. Skattjakten på naturum pågår under hela året.  Vi byter ut frågor, ledtrådar och skattgömma i månadsskiftet, varje månad. Ingen föranmälan. Fri entré.

BLOGGINLÄGG