was successfully added to your cart.

 

Naturupplevelser ute & inne

Aktiviteter [se samtliga]

Söndag 25 september kl 10.00-11.00
Lockläten och rovfågelspan
Fågelskådning under hösten bygger mycket på att man lyssnar efter överflygande fåglars lockläten. Det är oftast på det viset man hittar exempelvis trädlärkor eller forsärlor. Denna exkursion ägnas främst åt vad som karaktäriserar olika arters läten. Platsen vi besöker avgörs av vädret, men vi samlas vid entrén till naturum. Ingen föranmälan. Fri entré.

Fredag 7 oktober kl 11.00-11.30
Sagostund på naturum

Kom till vår sagostund på naturum Getterön och lyssna till en saga kopplat till det som pågår i naturen just nu. Efter sagan kan man gå på andjakt i vår utställning, en aktivitet från 2 år. Upptäck även andra barnaktiviter på naturum. Kryp in i vår fågelholk och läs en bok, spela ett spel, lägg ett fågelpussel eller klä ut dig till en uggla eller en örn. Fri entré. Ingen föranmälan.

Söndag 16 oktober kl 8.00-11.00
Ringmärkningsvisning
Varför ringmärks fåglar? Hur går det till? Getteröns fågelstation håller öppet hus. Träffa ringmärkarna, ställ frågor och upplev fåglarna på nära håll.Fri entré. Ingen föranmälan.

 

Fasta programpunkter

Alla lördagar kl 09.00-10.00
Fågelmorgon
Vill du lära dig med om fåglar? Följ med oss ut och bekanta dig med det unika fågellivet i Getteröns naturreservat. Guidningen anpassas efter deltagarnas intresse och kunskapsnivå. Getterön erbjuder utmärkta möjligheter till fågelskådning året runt. Passar bra även för barnfamiljer. Fri entré. Ingen föranmälan.

Alla söndagar kl 14.00-14.30
Guidning i fågelutställningen – Att flyga högt
Följ med på en guidning i vår utställning om fågellivet i Halland. Här kan du lära dig mera om fåglarnas spännande liv och få en inblick i fåglarnas liv i reservatet. Vi avslutar guidningen vid panoramafönstret och spanar efter fåglar i reservatet. Ingen föranmälan. Fri entré. Guidningen ges alla söndagar vid samma tid. 

Alla dagar kl 10.00-17.00
Skattjakt
Ge dig ut på en spännande skattjakt i den vackra naturen. I naturums närområde finns en skatt gömd. Genom att svara rätt på frågorna kommer du vidare och slutligen till skatten som ligger gömd. Svara på frågorna och hitta fram till skatten samtidigt som du lär dig mer om vårens fågelliv. Skattjakten på naturum pågår under hela året.  Vi byter ut frågor, ledtrådar och skattgömma i månadsskiftet, varje månad. Ingen föranmälan. Fri entré.